NEIGHBOURHOOD REMARKS
Video, sound and text productions:
local ‘commitment’,  ‘state of belonging’ and visions.
 
Projektet NEIGHBOURHOOD REMARKS - tager udgangspunkt I den aktuelle geografiske, lokale, social og politiske kontekst og består af video og tekstproduktioner omhandlende ‘lokal’ engagement, tilhørsforhold , opråb og udsyn.
Som mange af mine projekter er dette interdisciplinært og samarbejdsbaseret. Generelt søger jeg at skabe værker og platforme, som åbner for et mere mangfoldigt udtryk og give mulighed for at ytre sig på egne og andre præmisser end det de gængse ‘offentligheder’, medier og begrænsede offentlige åbne rum kan tilbyde. Hvem har definitionsretten og muligheden? Hvem tager sig plads og hvem får plads? Og hvordan?  
 
Nowy Port, Gdansk Polen, 2014-2015,
 
 
 
 
 
 curating  collaborations  bio  works & projects  news and selected projects   back
DISTRIBUTION - in the the local area SEPT/OCT. 2014
 
 
NEIGHBOURHOOD REMARKS -
NowyPort zyje
avisproduktion  24 sider
str. 29x40 cm
oplag 2000
Nowy Port, Gdansk
Laznia Art Center, Gdansk 2014 - 2015
 
Deltagerbasere æstetisk research og fælles produktion..
 
Projektet drejer sig bl.a. om at  synliggøre, definere og redefinere stedets visioner samt glemte og oversete fortællinger.
 
Projektet har indtil nu samlet sig i en større avisproduktion med flere udgivelser  
+ rumlige tilføjelser i byrummet undervejs.
 
Udarbejdet i samarbejde med en gruppe engagerede borgere i Nowy Port
 
- kort uddybet projektbeskrivelse nederst på siden-
 
DOWNLOAD THE NEWPAPER in pdf
passions in the periphery -
....why don’t  you shut up!
 
public work meetings - Cafe Perla march 2014-2015
-presentation of The newpaper at the conference ‘Closer to Stranger’ -  Gdansk october 2014
workshops - in collaboration with artist, poet journalist Basia on text production
april, may, june 2014
january, april 2015
 
work meetings, june, july, september, december 2014
 
production of small bags with flower seeds - to be handed out -
planted on self chosen spots in the area, september 2014
Urbane rumlige tilføjelser
workshops and talk on urban intervention and selfmade urban  furnitures - together with lacal architects  - december 2014
urban walks - investigating the area: local tales, common places, houses and backyards, places to rest etc.  Discusions on suitable sites for placing fx benches
 
GENERELT OM PROJEKTET
 
En gruppe på ca 10 - 12 mennesker udgør pt kerne-arbejdsgruppen i NEIGHBOURHOOD REMARKS - Nowy Port zyje,
 
Med vore forskellige baggrunde, aldre og nationaliteter igangsætter vi sammen en kritisk, æstetisk og diskuterende research, som vil søge at afdække og synliggøre, definere og redefinere stedets oversete/glemte/skjulte/fremtidige visioner, fortællinger og genfortællinger.  Det geografiske udgangspunkt er Nowy Port - en bydel i Gdasnk, hvor den sociale og politiske hverdag (økonomisk krise, mangel på byfornyelse/forskønnelse, diskrimination, visioner diskuteres som konsekvenser af/ eller savn efter tidligere historiske epokers betydning og magtudfoldelser.
 
Projektet er overordnet bygget op i tre faser:  
1)    - deltagerbaseret research: indsamling af mat. tekst, foto, tegning,
fortælling ...samles løbende på blog og til publikation/avis produktion
2)    - afholdelse af workshops med henblik på at understøtte æstetisk tekst-
og billedproduktion både på papir, web og rumligt i det urbane rum
3)    - produktion og bearbejdelse af udvalgt research: form af publikation/avis,
udarbejdede interventioner og tilføjelser i det lokale byrum