NEIGHBOURHOOD REMARKS –
Action, video, sound and text productions:
local ‘commitment’,  ‘state of belonging’ and visions.
 
Projektet NEIGHBOURHOOD REMARKS - tager udgangspunkt I den aktuelle geografiske, lokale, social og politiske kontekst og består af video og tekstproduktioner omhandlende ‘lokal’ engagement, tilhørsforhold , opråb og udsyn.
 
Som mange af mine projekter er dette interdisciplinært og samarbejdsbaseret. Generelt søger jeg at skabe værker og platforme, som åbner for et mere mangfoldigt udtryk og give mulighed for at ytre sig på egne og andre præmisser end det de gængse ‘offentligheder’, medier og begrænsede offentlige åbne rum kan tilbyde. Hvem har definitionsretten og muligheden? Hvem tager sig plads og hvem får plads? Og hvordan?  
 
La Merced, Centro Historico, Mexico City 2010-2012,
 
 
 
 
 curating  collaborations  bio  archive - works & projects  news and current projects
Research  re-definiciones
ord relateret til demokrati og fællesskab + ord som synes socio-politisk aktuelt vigtige - lokalt  - mex. 2010 (100 året for den mex. revolution)
 
 
 
 
 back
 
 
RESEARCH - to the dictionary - NOTAS DEL BARRIO 
La merced mexico city 2010

re-definiciones!  - video, posters, uddeling af flyers, samtaler og interviews, oprettelse af www/disk. blog -

 
research video doc:
En gruppe kvinder bosiddende i og omkring La Merced arbejder individuelt og sammen på at styrke og opretholde en positiv lokal identitet. Ud fra deres forskellige ståsteder – aldersmæssigt, etnisk og fagligt udtaler kvinderne sig om sig om bla lighed eller manglen på samme, diskrimination, tilhørsforhold og dertilhørende visioner og realiteter.  For at bryde en ellers så social hierakisk magtstruktur og bryde forventningerne om hvem der har ‘noget at skulle have sagt’ eller hvem der bestemmer hvem der kan sige noget - blev interview og samtalerækken igangsat som en slags stafet, hvor den ene kvinde udvalgte og ledte til den anden – og så fremdeles.
2010 - 100-året for den mexicanske revolution blev udgangspunktet for den indledende historiske og samtidige research til projektet og den lokalbaserede ordbog NOTAS DEL BARRIO
NUESTRO LUGAR - MIS PALABRAS Hvordan udfolder de ‘demokratiske’ forhold sig  i den aktuelle sociale og politiske hverdag i fx et historisk og tæt beboet kvarter i centrum af Mexico City. Jeg boede 3 mdr. i udkanten af La Merced, hvor oplevelsen nok var at ordene lighed og demokrati måske nok kendes, men ellers ikke eksisterer.
 
Projektet fokuserer på det overskud, der findes i kvarteret – og
sætter de demokratiske visioner (og
måske resignationer) i spil via dialoger og workshops, hvor historiske og nutidige begreber og billeder transformeres, modificeres og folks egne formuleringer kommer på dagordenen.
 
Projektet udfolder sig i samarbejde med beboere i området, kulturelle aktører samt Biblioteket for Dokumentation, Identitet og Erindring, Centro Historico. Sammen arbejder vi frem mod at formulere og reformulere, visualisere og synliggøre de lokale (gen)fortællinger og nye fortællinger, diskusioner og opråb i såvel det urbane rum som i det institutionelle udstillingsrum.
 
 
 
 
This project and dictionary is realized in a collaboration between Casa Vecina, Centro Cultural Casa Talavera and the working group consisting of Nadia García, Maria Félix Flores, Gitte Bog, Carmen Flores, Grete Aagaard,
Through many meeting and discussions a selection of 100 words were elected.
 
The dictionary was build up by definitions and redefinitions  made through interview in the local streets, plazas, shops , markets and through local workshops on more poetic definitions of the words.
In collaboration it was all transcript, edited and finally presented - first as posters in the streets secondly the dictionary was distributed in the local area.
 
The size and format of the dictionary resembels both small school dictionarios and the tourist palour.  
 
 
 
INTERVIEWS AND POP UPS
One of the many interviews in the street: - Conducted by Maria Felix Flores, Gitte Bog, Carmen Flores, Nadia Garcia and Grete Aagaard
WORKSHOPS
Weekly poetry - using the 100 words -workshop lead by  the mexican poet Karina Vergara Sánchez

 
...one of the pages - under T trabajo, traditcion (labor, tadition)  - texts from interview, poem and photo
NOTAS DEL BARRIO
NUESTRO LUGAR - MIS PALABRAS
un diccionario local La Merced,
Casa Vecina, Casa Talavera,
Mexico City 2010 - 2012
 
48 pages
1. edition 1000 copies
text, poem, drawing, photo
 
Distributed in the local cafés, shops, hair dresser,
libraries, cultural institutions  and handed out La Merced
 
 
 
PRESENTATION OF THE DICTIONARY
This dictionary is based on the understanding that words can stimulate, words can affect power structures, words can be misunderstood, words can be misinterpreted, a word is a word, words create actions, words must be trusted, words create images, words make limitations, words can manipulate, words create attitudes and opinions, words have power, words can change the world.
 
The DICTIONARY - Notas del Barrio is  created on the principle of an open structure, research, collaboration and participation.
A number of people living, working and passing by in the neighbourhood La Merced, Centro Historico Mexico D.F have contributed in selecting the 101 words, described and re-defined the words. Words that seems important in the political and social everyday life as it appears right now on this location.
The (re)-definitions are all based on individual  interpretations and opinions collected by taped oral interviews and workshops made in the area.
 
 
 
 
DISTRIBUTION
All the pages from the dictionary was made as posters and presented on the walls and the pavement in the local public area. Likewise it was presented and discussed at the weekly open and outdoor radio station/event org. by Casa Talavera.
 
passions in the periphery -
....why don’t  you shut up!