curating%26organizing.html
 collaborationscollaborations.html
 bioresume_%26_cv.html
 works & projectsworks_%26_projects.html
 news and current projectseng.grete_aagaard-news_%26_current_projects.html


SIGRIDS STUE

HaveVærdi/Garden Values  2020 - 2022  -  research and production

a project on gardening, identity, gentrification and how we produce and shape our city and the places where we want to live!
- et projekt om havedyrkning, identitet, gentrificering, synliggørelse og om hvordan vi ønsker at producere og skabe vores by og de steder vi ønsker at bo

-Dyrke nyttehaven i den lokale haveforening Grønærten

-Researche i baggrund, historie og værdisætning
-Møder og samtaler med de andre havebrugere

-Indgå i den offentlige debat omkring udviklingen af området: indsende høringssvar, foretræde m.m. -
-Havevandringer - guidede offentlige ture
-Flora Gellerup - Optegnelser af nyttehaverne  På havevandringerne diskuterer vi havernes historie, aktualitet og tilsyneladende begrænsede fremtid. Som en del af områdets byudvikling og Regeringens Ghettopakke fra 2018 er samtlige boligblokke og nyttehaver på Dortesvej er udvalgt til nedrivning, og der er indgået aftale om salg af området til en privat investor.


Jeg har igennem den seneste havesæsonen talt med og interviewet en række af de andre havebrugere om nyttehavernes betydning, og vi deltog i begyndelsen af oktober måned i den kommunale offentlige og virtuelle høring bl.a. omkring fremtidens Dortesvej-kvarter.

Sigrids Stue har efterfølgende indsendt høringssvar, som bl.a. taler for bevarelse og udbygning af de alternativt værdiskabende nyttehaver.