curating%26organizing.html
 collaborationscollaborations.html
 bioresume_%26_cv.html
 works & projectsworks_%26_projects.html
 news and current projectseng.grete_aagaard-news_%26_current_projects.html


SIGRIDS STUE

HaveVærdi/Garden Values  2020 - 2022  -  research and production

a project on gardening, identity, gentrification and how we produce and shape our city and the places where we want to live!
- et projekt om havedyrkning, identitet, gentrificering, synliggørelse og om hvordan vi ønsker at producere og skabe vores by og de steder vi ønsker at bo

-Dyrke nyttehaven i den lokale haveforening Grønærten

-Researche i baggrund, historie og værdisætning
-Møder og samtaler med de andre havebrugere

-Indgå i den offentlige debat omkring udviklingen af området: indsende høringssvar, foretræde m.m. -
-Havevandringer - guidede offentlige ture
-Flora Gellerup / Optegnelser af nyttehaverne  


Flora Gellerup består bl.a. af en serie tegninger af de mest dyrkede afgøder i nyttehaverne v. Dortesvej. Floraen indeholder desuden optegnelser og statements fra havebrugerne.  Er endnu ikke færdig så herunder et par eksempler, som det ser ud lige nu!