NEIGHBOURHOOD REMARKS

research - action, video, sound and text productions:

local ‘commitment’,  ‘state of belonging’ and visions.


Projektet NEIGHBOURHOOD REMARKS - tager udgangspunkt I den aktuelle geografiske, lokale, social og politiske kontekst og består af video og tekstproduktioner omhandlende ‘lokal’ engagement, tilhørsforhold , opråb og udsyn.


Som mange af mine projekter er dette interdisciplinært og samarbejdsbaseret. Generelt søger jeg at skabe værker og platforme, som åbner for et mere mangfoldigt udtryk og give mulighed for at ytre sig på egne og andre præmisser end det de gængse ‘offentligheder’, medier og begrænsede offentlige åbne rum kan tilbyde. Hvem har definitionsretten og muligheden? Hvem tager sig plads og hvem får plads? Og hvordan?


Nowy Port Zyje, Gdansk Polen, 2014-2020

Notas del barrio - La Merced, Centro Historico, Mexico City 2010-2012,

Convicciones - Quito, Simiatug, Guamote Ecuador 2012

Don’t forget...- Beyoğlu Istanbul, Tyrkiet 2009 og 2015,

Uunt Chiwias, Macas, Ecuador 2008, El Recreo, Quito, EC 2008,
 
 curatingcurating%26organizing.html
 collaborationscollaborations.html
 bioresume_%26_cv.html
 works & projectsworks_%26_projects.html
 news and current projectseng.grete_aagaard-news_%26_current_projects.html


back

distribution - in the the local area


NowyPort zyje:


Avisproduktioner 

24 sider  str. 29x40 cm

oplag 2000

Udgivet i 2014, 2015, 2016


Produktion af bænke, poser m print, frø 2014 - 2019

Bogudgivelse 2017)

Tekst installation i byrummet 2019

Deltagelse i udstilllingen ECO Port, PL 2020 (udsat til 2021 pga covid19 pandemi)


Nowy Port, Gdansk PL

Laznia Art Center, Gdansk 2014 - 2020


Deltagerbaseret æstetisk research og fælles produktion. Projektet drejer sig bl.a. om at  synliggøre, definere og redefinere stedets visioner samt glemte og oversete fortællinger.  NowyPort zyje har indtil nu samlet sig i en større avisproduktion med flere udgivelser  + rumlige tilføjelser i byrummet.  Projektet udarbejdes i samarbejde med en gruppe engagerede borgere i Nowy Port og kuratorer fra Laznia Centre for Contemporary Art. Gdansk

- kort uddybet projektbeskrivelse nederst på siden-

DOWNLOAD

FIRST ISSUE OF THE NEWPAPER in pdf    Nowy Port zyje-all pages_pdf.pdf

First public meetings at Cafe Perla march 2014

announced at the cafes facbook site and a poster in the street

BLIZEJ MORZA, BLIZEJ LUDZI, BLIZEJ KULTURY 2015 - 2016
Urbane rumlige tilføjelser

workshops and talk on urban intervention and selfmade urban furnitures - together with local architects


- urban walks and investigating the area: local tales, common places, houses and backyards, places to rest etc.  Discusions on suitable sites for placing fx benches

GENERELT OM PROJEKTET


En gruppe på ca 10 - 15 mennesker udgør pt kerne-arbejdsgruppen i NEIGHBOURHOOD REMARKS - Nowy Port zyje,


Med vore forskellige baggrunde, aldre og nationaliteter igangsætter vi sammen en kritisk, æstetisk og diskuterende research, som vil søge at afdække og synliggøre, definere og redefinere stedets oversete/glemte/skjulte/fremtidige visioner, fortællinger og genfortællinger.  Det geografiske udgangspunkt er Nowy Port - en bydel i Gdasnk, hvor den sociale og politiske hverdag (økonomisk krise, mangel på byfornyelse/forskønnelse, diskrimination, visioner diskuteres som konsekvenser af/ eller savn efter tidligere historiske epokers betydning og magtudfoldelser.


Projektet er overordnet bygget op i tre faser: 

1)- deltagerbaseret research: indsamling af mat. tekst, foto, tegning,

fortælling ...samles løbende på blog og til publikation/avis produktion

2)- afholdelse af workshops med henblik på at understøtte æstetisk tekst-

og billedproduktion både på papir, web og rumligt i det urbane rum

3)- produktion og bearbejdelse af udvalgt research: form af publikation/avis,

udarbejdede interventioner og tilføjelser i det lokale byrum


english
Nowy Port Zyje

Laznia Art Center for Contemporary Art, 

Gdansk PL 2014 - 2019

Dialogue and collaborative art project: in public space.


A long term collaboration with Laznia CCA, Gdansk and ‘so.da’ an engaged group of local citezens in the neighbourhood Nowy Port


production of the local journal Nowy Port Zyje

books, benches, bags


Production and release of the book Nowy Port Zyje - text and images connected to the project and participatory art in general.


Poetry workshop and silk screen workshops - leading to the production of Nowy Port Zyje bags with local heiku poems


Produktion of Nowy Port Zyje newspaper 2015,16,17

 Release of the book Nowy Port Zyje

presentation and public debate at the local cafe Perla 2017

work meetings


Nowy Port Zyje bags - 2017

for sale in the local cafes

production of bags based on silk screen and text / poetry workshops - in collaboration with local artist, poet journalist


Benches made for common use in the neighbourhood -

Produced of reused wood found in the local area.

NOWY PORT ZYJE  BOOK, 2017

text and images connected to the project and on collaborative and participatory art in general.

NOWY PORT ZYJE  - local newspaper 2014 - 2016

ZORZA OD MORZA 2019

Tekst installation in public space